top of page

Privatlivspolitik for SG Tegnestue

Privatlivspolitik


1. Indledning
Denne privatlivspolitik er beregnet til at informere dig om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, herunder samling, brug, videregivelse, overførsel og opbevaring af dine data.

2. Dataansvarlig
SG Tegnestue ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere.

  • SG Tegnestue ApS

  • Porcelænshaven 26, 2000 Frederiksberg

  • CVR-nr.: 43999079

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os via gdpr@sg-tegnestue.dk.

3. Databehandlere
Vi har samarbejdspartnere og leverandører, der kan behandle dine data på vores vegne. Vi indgår aftaler med disse databehandlere for at sikre beskyttelsen af dine data.

4. Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart.

5. Behandlingssikkerhed.
Dataansvarlig
Vi, SG Tegnestue ApS, på Porcelænshaven 26, 2000 Frederiksberg og CVR-nr.: 43999079, er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, vi indsamler om vores kunder og samarbejdspartnere. Vores virksomhed har ikke et krav om en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os via gdpr@sg-tegnestue.dk.

Behandlingsaktiviteter
Vores behandlingsaktiviteter omfatter følgende:

1. Besøg på hjemmesiden
Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies for at sikre hjemmesidens funktionalitet.

2. Kommunikation med potentielle kunder
Når du kontakter os via kontaktformularen, email eller telefon med spørgsmål eller forespørgsler, behandler vi de personoplysninger, du giver os for at kunne kommunikere med dig. Typisk vil disse oplysninger omfatte dit navn, email og telefonnummer.

3. Kunder
For at levere vores tjenester korrekt og effektivt behandler vi oplysninger om vores kunder, såsom navn, adresse, ydelser, særlige aftaler og betalingsoplysninger.

4. Nyhedsbrev
Vores nyhedsbrev er en frivillig tjeneste, og du kan til enhver tid afmelde dig. Vi sender kun emails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Hvis du trækker dit samtykke tilbage eller afmelder dig vores nyhedsbrev, gemmer vi dit tidligere samtykke i 2 år efter det senest er anvendt, jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

5. Bogføring
Vi er forpligtet til at gemme alle regnskabsbilag i henhold til bogføringsloven. Dette inkluderer fakturaer og lignende dokumenter, der kan indeholde personoplysninger som navn, adresse og ydelsesbeskrivelse. Vi opbevarer disse oplysninger i mindst 5 år efter det indeværende regnskabsår er afsluttet.

6. Jobansøgninger
Vi behandler jobansøgninger med henblik på at vurdere relevansen i forhold til vores ansættelsesbehov. Hvis du sender en uopfordret ansøgning, vil HR hurtigt vurdere, om ansøgningen er relevant og derefter slette dine oplysninger, hvis der ikke er et match. Hvis du bliver ansat, vil dine nødvendige personoplysninger blive gemt i vores HR-systemer til brug for løn, ferie, sygdom mv. Vi følger almindelige retningslinjer for opbevaring af ansættelsesdokumentation.

6. Leverandører og samarbejdspartnere
Vi behandler oplysninger om vores leverandører og samarbejdspartnere, inklusiv kontaktpersoner, til brug for indkøb af varer og tjenester og opfyldelse af samarbejdsaftaler. Oplysningerne gemmes i den periode, aftalen er i kraft, og slettes herefter, medmindre andet følger af særlige aftaler eller lovkrav.

Dine rettigheder
Du har som registreret person flere rettigheder, som vi skal sikre opfyldelsen af. Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen samt ret til dataportabilitet.

Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Ændringer til denne privatlivspolitik
Vi forbeholder os retten til at opdatere eller ændre vores privatlivspolitik til enhver tid. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, vil vi underrette dig enten via email-adressen, du har angivet, eller ved at offentliggøre en fremtrædende meddelelse på vores website.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os på gdpr@sg-tegnestue.dk.

Dato for sidste revision
11.10.2023

bottom of page