top of page
  • Forfatters billedeSG Tegnestue

Gode råd, til dig, som ønsker at udvide

Gode råd til dig der ønsker at udvide dit eksisterende hus med en tilbygning.


Der kan være mange grunde til at man ønsker at udvide sit hus med en tilbygning. En af de typiske årsager vi oplever hos SG Tegnestue, er mangel på plads eller en drøm om at skabe de sidste perfekte rammer. Men hvordan navigerer du i reglerne for bygning og udvidelse? Her er vores råd til dig.

1: Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten er en central faktor i planlægningen af ethvert byggeprojekt. Den bestemmer, hvor stor en andel (i procent) af din grund, som du må benytte til byggeri, og er som udgangspunkt fastsat på forhånd i lokal- eller kommuneplanen. Det er afgørende at tilpasse dit byggeri efter disse bestemmelser for at undgå at overskride den tilladte bebyggelsesprocent.


Lad os tage et kig på, hvordan det fungerer i praksis med et regneeksempel.


Regneeksempel - Bebyggelsesprocent

Det er vigtigt dog vigtigt at kende til fradragreglen ved udregning af bebyggelsesprocenter. Fradragsreglen henholder sig udelukkende til sekundære bebyggelser, såsom: Garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure, hønsehuse, åbne overdækninger, herunder åbne overdækkede terrasser og lignende bygninger.


Hvis du ikke har nogle af disse sekundære bygninger på din grund, skal du ikke bekymre dig om fradragsreglen. Men hvis du har, skal du være opmærksom på, at du kan trække op til 50 kvadratmeter af disse sekundære bygninger fra i beregningen af bebyggelsesprocenten.


Lad os tage et eksempel med fradragsreglen


Regneeksempel - Fradrag for sekundær bebyggelse


1.1: Hvor finder jeg min bebyggelsesprocent?

Efter at have forstået betydningen af bebyggelsesprocent og hvordan den påvirker dit byggeprojekt, er det naturligt at spørge, "Hvor finder jeg så min bebyggelsesprocent?" Svaret er, at du oftest finder den i lokalplanen for din ejendom.


Lokalplanen er en detaljeret plan, der indeholder specifikke regler for, hvordan man kan anvende og bebygge specifikke områder i kommunen. Din tilladte bebyggelsesprocent er typisk angivet i denne plan. For at finde din lokalplan kan du enten besøge Byg og Miljøs hjemmeside og logge ind, eller du kan indtaste din adresse på OIS' hjemmeside og klikke på "Planer".


Jeg har ingen lokalplan

Hvad sker der så, hvis der ikke er en lokalplan for din matrikel? I sådanne tilfælde træder kommuneplanen i kraft. Kommuneplanen fungerer som en overordnet ramme for lokalplanen og indeholder også oplysninger om den maksimale bebyggelsesprocent. Du kan finde kommuneplanen på samme måde som lokalplanen, via Byg og Miljø eller OIS.


Vær opmærksom på eventuelle servitutter

Det er også vigtigt at bemærke, at servitutter kan indeholde bestemmelser, der påvirker den maksimale bebyggelsesprocent for din ejendom. En servitut er en rettighed eller forpligtelse, der knytter sig til en fast ejendom, og kan omfatte forskellige begrænsninger eller krav om brugen af ejendommen. For eksempel kan en servitut specificere en lavere maksimal bebyggelsesprocent end den, der er angivet i lokalplanen. Husk derfor altid at kontrollere eventuelle servitutter, der er tinglyst på din ejendom, inden du planlægger dit byggeprojekt.


De kan tjekke servitutterne pålagt din ejendom ved at tilgå tinglysning.dk.


Husk, at navigering i disse planer kan være komplekst, og at det altid kan være en god idé at konsultere en professionel, hvis du er i tvivl. Med den rette vejledning kan du være sikker på, at dit byggeprojekt både overholder de lovgivningsmæssige krav og opfylder dine egne drømme og forventninger.


3: Højde og skel regler

Selvom fantasien kan være grænseløs og drømmene store, er det vigtigt at huske på, at byggeri skal ske inden for de givne rammer. Hvis du overvejer en tilbygning til dit eksisterende hus, er det vigtigt at undersøge, hvor højt du må bygge.


Lokalplanen for din matrikel vil ofte fastlægge, hvor højt du må bygge. Den kan også regulere, hvor tæt du må bygge på grænsen til din nabo - kendt som "skellet". Her skal du være særlig opmærksom på både naboskel og skel til modstående vejside.


Vær opmærksom på eventuelle servitutter

Udover lokalplanen kan specifikke servitutter pålagt din ejendom yderligere regulere højden af byggeriet og afstanden til skel. En servitut kan potentielt angive en lavere maksimal bygningshøjde eller større afstand til skel end hvad lokalplanen foreskriver. Derfor er det afgørende, at du gennemgår alle servitutter tinglyst på din ejendom, inden du starter byggeprocessen.


Stadig i tvivl?

Navigering gennem lokalplaner, kommuneplaner og servitutter kan virke komplekst og uoverskueligt. Vi anbefaler derfor, at du søger professionel hjælp, hvis du er i tvivl om reglerne og forskrifterne. Her hos SG Tegnestue har vi specialiseret os i at guide vores kunder gennem disse processer. Vi hjælper med at sikre, at bygningsreglerne overholdes, så du kan realisere dine drømme om en tilbygning eller ombygning af dit hjem. Vi står altid klar til at hjælpe dig med din byggetilladelse og sørge for, at dit byggeprojekt forløber så smidigt som muligt.


De bedste hilsner,41 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page