top of page
  • Forfatters billedeSG Tegnestue

Hvad indeholder en byggetilladelse?

Opdateret: 8. jul. 2023

En byggetilladelse er en essentiel dokumentation, der sikrer, at dit bygge- eller renoveringsprojekt overholder de gældende love og regler. Men hvad indeholder en byggetilladelse egentlig? Dette blogindlæg vil gennemgå de nøgleelementer, der er en del af en byggetilladelse i forbindelse med byggeansøgningen.


Byggetilladelsen er mere end blot nogle tegninger, som udarbejdes. Faktisk, så afhænger indeholder af en byggetilladelse af selve sagen. Nogle byggesager kræver mere dokumentationen end andre, hvilket nødvendiggør skræddersyet løsninger til enhver byggesag.


1 - Projektbeskrivelse

En byggetilladelse indeholder først og fremmest en detaljeret beskrivelse af projektet. Dette inkluderer detaljer om projektets natur, omfang og formål. Projektbeskrivelsen vil typisk omfatte informationer som bygningens anvendelse, størrelse, placering på grunden, og meget mere.


2 - Byggetekniske tegninger

Et andet vigtigt element i en byggetilladelse er de tilhørende tegninger og planer. Disse kan omfatte arkitektoniske tegninger, plantegninger, snit, facader, og situationsplan. Disse skal være nøjagtige og detaljerede, så kommunen har et klart billede af, hvad projektet indebærer. Byg og Miljø lister nogle krav til tegningsmaterialet, som kan læses om her.


Typisk vil de byggetekniske tegninger indeholde:

Situationsplan

Plantegning

Facadetegninger

Snittegning / Tværsnit

3 - Korrekt udfyldelse af Byg og Miljø

Byg og Miljø har nogle obligatoriske felter, som skal udfyldes i forbindelse med indgivelse af byggeansøgning. Felterne relaterer sig til selve byggeprojektet. På Byg og Miljø kan der findes en guide til, hvordan Byg og Miljø bruges korrekt, klik her.


 

Eventuel dokumentation

Dog er hver ansøgning skræddersyet. Derfor kræver nogle ansøgninger mere dokumentation. I følgende gennemgår vi noget eventuelt dokumentation, som kan være relevant i forbindelse med nogle byggesager.


4. - Faskinetegninger og beregninger

Faskinetegninger og beregninger kan være relevante i en byggeansøgning. En faskine er en form for regnvandsanlæg, der hjælper med at lede regnvand væk fra ejendommen og ned i jorden, hvor det naturligt filtreres og genanvendes. Faskinen fungerer ved at opsamle regnvandet og langsomt lade det sive ud i det omkringliggende jord.


Faskinetegninger og beregninger er typisk relevante, når byggeprojektet indebærer udvidelse af tagarealet. Når tagarealet udvides, betyder det, at mere regnvand skal kunne afledes. Derfor kræver det tegninger og beregninger i forhold til at udregne, hvor stor en faskine der skal etableres, eller om en eventuelt eksisterende faskine kan håndtere den ekstra mængde regnvand. Faskinetegningerne og beregningerne er nødvendige for at sikre, at faskinen er korrekt dimensioneret i forhold til den mængde regnvand, den skal håndtere.


5. - Varmetabsramme / Energirapport

En varmetabsramme kan være nødvendig i en byggeansøgning af flere grunde. Primært bruges den til at dokumentere, at det planlagte byggeri overholder gældende energikrav. Energikravene er opstillet for at sikre, at nye bygninger og renoveringsprojekter er energieffektive og dermed bidrager til at mindske vores samlede CO2-udslip.


Varmetabsrammen bruges til at beregne byggeriets samlede varmetab - altså den mængde varme, bygningen vil tabe til omgivelserne. Denne beregning tager højde for mange forskellige elementer som f.eks. bygningens isolering, vinduer, døre, tag, etageadskillelser, ydervægge, ventilationssystem og varmeinstallationer.Hvis der skulle være nogle spørgsmål i forbindelse med indlægget, så ret endelig henvendelse til os.


De bedste hilsner,


Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page